Üçlü Dağıtıcı

Üçlü Dağıtıcı

Üçlü Dağıtıcı

 • Hortum karışıklığının önlenmesi ve yangına müdahale eden personelin hortumun suyun verilmesini veya kesilmesini kolaylaştırır.
 • Şiber ve küresel vanalı olmak üzere iki çeşittir.
 • Normal çalışma basıncında pompadan gelen suyu üç koldan verir.
 • İki C ve bir B tipi hortum ile çalışır.
 • Soldaki C koluna birinci kol, sağdaki C koluna ikinci kol ve ortadaki B koluna özel kol denir.
 • Üç koldan çalışılırken orta koldan (B kolu) köpük işlenir.
 • Kapalı alanlarda ve merdiven sahanlıklarında yangına yakın ve aynı zamanda güvenli alana kurulur.
 • Yüksek katlı binalarda ve çatı yangınlarında otomatik merdiven aracının sepetine de kurulur.
 • Yangına müdahale eden personel ile fikrasyon başındaki personel ve araç pompasının başındaki personel arasında haberleşme telsizle sağlanır.
 • Fikrasyon yangın yerine en yakın mesafede kurulmalı ve çıkış kolları yangın istikametinde olmalıdır.
 • Bodrum katlardaki yangınlarda ve yangının bulunduğu kat seviyesinin üzerinde fikrasyon kurulmaz.
 • Çökme, parlama ve patlama olabilecek yerlerde de kullanılmaz.