Emiş Klapesi

Emiş Klapesi

Emiş Klapesi

Rekor Çapı: 110 Mm

Ağırlık: 5 Kg

  • Deniz, Göl, Gölet, Havuz, Sarnıç, Kuyu Gibi Su Kaynaklarından Su Çekilirken Ala Hortumlarına
  • Pislik Girmemesi Ve Motopompların Ve Pompaların Zarar Görmemesi İçin Ala Hortumunun
  • Ucuna Takılan Bir Aparattır.
  • Ala Süzgecinin Diğer Bir Tipi De Yerden Emiş Yapma Özelliğine Sahiptir.
  • Dibe Temas Ederek
  • Zemindeki Suyun
  • Azami Derecede Çekilmesini Sağlar.
  • Ağırlığı 4.4 Kg’ dır.